- Welkom - Bekende Mechelaars - Tijdslijn -Veel gesteld- Nieuws - Cultuur - Projectteam - Giften & Partners - Geschiedenis - Beelden - Agenda -

Veel gesteld

De torenklok terughangen. Waarom moet dat? Wat is de toegevoegde waarde ?

 • Mechelaars zijn trots. Trots op hun stad, hun geschiedenis, hun cultureel erfgoed.
 • Hoogtepunt is ongetwijfeld de Sint-Romboutstoren, het gezicht van Mechelen, in de binnenstad, maar ook tot ver over de grenzen.
 • Het Mechels gezicht, waarmee wij Mechelaars ons graag geassocieerd voelen, mist al ruim 50 jaar zijn ogen …. de torenklok -die van 1705 tot 1960 de toren sierde- hoort terug op haar plaats.
 • Wij Mechelaars zullen nog trotser zijn te weten dat naast de grootste klokken/beiaard ter wereld ook ’s werelds grootste skeletuurwijzerplaat zich herbergt in onze Toren.
 • Ruim 5 jaar werd er intensief gewerkt door de torenwachter en geïnvesteerd door de Stad Mechelen om het interne ingenieuze mechanisme te herstellen in haar oorspronkelijke glorie. Het sluitstuk hiervan is het visuele, de wijzerplaten terugplaatsen.

Wat moet dat kosten ?

 • Het grootste deel (88%) zal gedragen worden door Monumentenzorg Vlaanderen, voor het beperkte restbedrag (12%) zal de Stad Mechelen een bijdrage leveren.
 • Bovendien betekent het ongetwijfeld een financiële opsteker. Het wordt een nieuwe toeristische trekpleister met groei voor horeca en opportuniteiten voor marketing bedrijven. Kortom: we spreken niet over een kost. Zelfs niet over een investering. 60.000 EUR met baten (opbrengsten) die groter zijn dan kosten. Kosten die we uitstrijken over 250 jaar? Van een interessante ROI (terugverdienwaarde) gesproken. Het zou dus niet verstandig zijn het financiële luik ter discussie te stellen.

Wat denkt de Mechelaar er van ?

Wie gaat onderhoud betalen ?

 • Elke 50 jaar bladgoud vernieuwen.
 • We hebben uit de archieven begrepen dat de Stad Mechelen in de periode van de klok ze zeer goed onderhouden heeft

Weer 30 jaar in de stellingen ?

 • Neen, doorlooptijd is max 6 maanden, van aanvraag tot vervaardiging tot verankering en effectieve synchrone werking.

Wat moeten we met die overgedimensioneerde klok ?

 • Wel, het ontwerp kan het sowieso dragen, het heeft er 250 jaren aangehangen, de toren is ervoor gemaakt. Graag verwijzen we ook naar de talrijke archieffoto’s op deze site, het huidige aanzicht is eerder een kaal gezicht. Stel de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwetoren voor zonder wijzerplaat.

Geluid van de klok voor de omwonenden ?

 • Neen, het draaien van de wijzers maakt GEEN geluid voor de omwonenden. Ook niet bij storm.

Wat bij storm? En/of kan zoiets niet naar beneden komen?

 • Vroeger werd de bevestiging konisch uitgevoerd, nu zal het uurwerk via chemische verankering aan de Toren worden gehecht.
 • Opnieuw, het heeft er 250 jaar aangehangen

Waarom werd de klok dan verwijderd?

 • Omdat de Toren door de Duitsers werd beschoten tijdens de eerste wereldoorlog.
 • Door geldnood heeft men de laatste stukken pas in 1960 verwijderd.
 • De laatste overblijvende restanten bevinden zich nu in de toren.

Kan de klok zomaar worden aangesloten ?

 • Ex-torenwachter Nick Vanhaute heeft met externe partners de interne mechaniek terug in perfecte staat gebracht. De assen wachten ongeduldig op het visuele: de klok ;o))

Wat is een skeletwijzerplaat ?

 • Een typische Noord Franse, Zuid Nederlandse en Vlaamse skeletwijzerplaat bestaat uit een kruis meestal platte ijzeren (inox) profielen waartegen de cirkels bevestigd zijn. De grootste cirkel is de buitenste, dan komt er een kleinere cirkel. Tussen deze 2 cirkels zijn dan de cijfers bevestigd. In het geval van half uurtekens zoals bij dit voorbeeld is er nog een cirkel in het midden tussen de 2 eerste cirkels. Daarop zijn dan de half uurtekens bevestigd. De cijfers worden zodanig bevestigt dat als de plaat hangt met de 12 naar boven en de 6 naar onder het kruis te zien is in de vorm van een X.
 • In het geval van zeer grote wijzerplaten zoals dat van de Sint-Romboutstoren zijn er naar het middelpunt toe nog extra cirkels. Met de kleinste in het middelpunt waar dan de wijzer as doorheen komt. In het geval van de Sint-Romboutstoren waren er 6 cirkels en een extra kruis, dat naast de X vorm een recht kruis vormt.
 • De 2 buitenste cirkels waartussen de cijfers zitten zijn zoals de cijfers en de wijzer verguld met torengoud. Alle andere onderdelen zijn zwart geschilderd of eventueel zouden deze vandaag hun gewone inox kleur kunnen behouden. Kortom, alles wat torengoud is moet gezien worden, de rest zit op de achtergrond.

Welke diameter heeft de klok? Is het écht het grootste uurwerk ter wereld?

 • De juiste nomenclatuur is skeletuurwijzerplaat. Deze van Antwerpen (Onze-Lieve-Vrouwe-Toren) bedraagt 7 meter, de doormeter in Londen (Big Ben) 8 meter. Mechelen (Sint-Romboutstoren) mag inderdaad prijken met de grootste skeletwijzerplaat ter wereld, dewelke een diameter van 12 meter (11,72m) heeft.

Jullie vermelden steeds een uurwijzerplaat, dus slechts één enkele (uur)wijzer, geen minuten indicatie? In A’pen en Londen heb je toch 2 wijzers?

 • Klopt.
 • Hiervoor zijn 2 redenen: enerzijds betreft het een replica –de toestand herstellen zoals het was- en anderzijds is het technisch niet haalbaar (dimensionering & foutmarge) om de minutenwijzers te synchroniseren op de 4 klokken.
 • Het is een unieke kans om de mensen duidelijk te maken dat vroegere klokken slechts 1 wijzer hadden.

De Toren krijgt dus 4 identieke klokken?

 • Ja, in principe wel. Doordat de Toren geen perfect vierkant vormt en niet alle zijden symmetrisch zijn, zullen de diameters licht verschillen.

© Website VZW RomboutWordtWijzer, 2011-2014