-Welkom- Bekende Mechelaars - Tijdslijn - Veel gesteld - Nieuws - Cultuur - Projectteam - Giften & Partners - Geschiedenis - Beelden - Agenda -

Welkom


Comité Rombout Wordt Wijzer beraadt zich over toekomst

Het comité Rombout Wordt Wijzer (RWW) heeft op 5 oktober laatstleden kennis genomen van het resultaat van het referendum over het al dan niet terugplaatsen van de wijzerplaten aan de Sint-Romboutstoren.

De teleurstelling over de negatieve uitkomst is dubbel: behalve de meerderheid van neen-stemmers, betreurt RWW de harde anti-campagne die in de laatste weken vóór de beslissende vijf oktober nog op het getouw werd gezet. De vraag dringt zich op of deze anti-campagne wel zo spontaan tot stand kwam als het werd voorgesteld, inzonderheid gelet op de timing, de gevoerde strategie en de betrokken personen. Het stemt het comité RWW tot nadenken dat er in al de jaren waarin er aan dit dossier werd gewerkt er steevast positief en zelfs enthousiast werd gereageerd door Mechelaars en niet-Mechelaars. Er kwam nooit een spontane tegenstem, tot zich plots, op enkele meters van de finish een schijnbaar spontane tegenpartij opwierp, die bovendien niet altijd even correcte argumenten hanteerde - om het nog zacht uit te drukken. Zo hebben wij zwart op wit een bevestiging rond de subsidieerbaarheid van het dossier - al kon dit uiteraard pas officieel worden gemaakt nà het referendum. Ook over de kostprijs kunnen we garanties voorleggen, wat het tegenkamp daar ook over beweerde. We hebben dat steeds op een open en serene manier gezegd. We drongen ook aan op een tegensprekelijk debat met onze opponenten, maar dat werd ons niet gegund. De Mechelaars hadden recht op correcte en genuanceerde informatie, niet op bewuste verdraaiingen en onjuiste voorstelling van de feiten. We betreuren dat het stadsbestuur dit niet mee kon garanderen en dat een zorgvuldig opgebouwd dossier het moest afleggen tegen georganiseerd populisme.

De haast onwaarschijnlijke samenloop van toevalligheden roept bij ons veel vragen op, zoals: wie of wat heeft deze destructieve tegenbeweging zo laat nog op gang gebracht? En waarom? Deze prille en ‘spontane’ beweging beschikte over middelen en campagnemogelijkheden die de onze ver overstegen. Van waar werden die, in die korte tijdspanne, gehaald? Het zijn allemaal onbeantwoorde vragen die een wrang gevoel oproepen. Bij een fair referendum, waarbij de pro’s en contra’s met open vizier en met correcte middelen hun standpunten verdedigen, past het dat de verliezer het resultaat aanvaardt. Dat is immers democratie. Wij zijn de eersten om ons in dergelijke omstandigheden bij het resultaat neer te leggen. Anders is het echter als achteraf twijfel dreigt te ontstaan of het wel allemaal zo fair is verlopen.

Ondanks alles wil RWW niet natrappen, maar wil het in de eerste plaats dank betuigen aan de vele mensen die voor en achter de schermen meewerkten aan het project én aan de duizenden mensen die het project steunden - zowel tijdens de handtekeningactie die het referendum mogelijk maakte als tijdens dat referendum zelf. Daarnaast beraadt het comité zich over de toekomst. We kunnen en willen dit belangrijke project niet zomaar laten doodbloeden, daarvoor bleek het de Mechelaars té zeer te beroeren. We bekijken dan ook hoe we de eeuwenoude geschiedenis van het Mechelse torenuurwerk in ere kunnen houden en roepen het stadsbestuur ondertussen op om het door torenwachter Nick Vanhaute gerestaureerde uurwerkmechanisme de verzorging te gunnen die het verdient. Nog niet zo lang geleden stond dit unieke patrimonium onder een laag stof weg te roesten. Wij hopen dat dit alvast nooit meer zal gebeuren.

Het comité Rombout Wordt Wijzer.

© Website VZW RomboutWordtWijzer, 2011-2014